You are here

Napiszemy wniosek w ramach poddziałania 2.3.2

Chcesz pozyskać dofinansowanie na rozwój firmy? Napiszemy wniosek w ramach poddziałania 2.3.2.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, POIR to program dedykowany mikro-, małym oraz średnim przedsiębiorstwom, które prowadząc działalność poprzedzoną odpowiednim wpisem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach programu dofinansowanie otrzymają projekty realizujące założenia Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, które dotyczą najbardziej innowacyjnych obszarów polskiej gospodarki. Wsparcie finansowe zostanie udzielone projektom obejmującym zakup usług realizowanych przez jednostkę naukową na rzecz MŚP, przyczyniającą się do unowocześnienia ich produktów (wyrobów i usług).

Jeśli uważasz, że Twój projekt wpisuje się ma szanse na dofinansowanie, napiszemy wniosek w ramach poddziałania 2.3.2. Zaufaj doświadczonej firmie, specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji unijnych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60