You are here

Pisanie wniosków o dofinansowanie z konkursu RPO WM 2014

Do 31 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie z konkursu RPO WM 2014. Czasu nie pozostało wiele, dlatego szybko trzeba podjąć decyzję.

A kto może skorzystać z dotacji w ramach tego programu?
Głównymi beneficjentami są małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, posiadasz własną firmę i spełniasz wszystkie kryteria, to nie czekaj, tylko rozpocznij walkę o dotacje!

Na jakie działania można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie z tego programu można otrzymać przede wszystkim na inwestycje związane z rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. To właśnie dzięki nim gospodarka może stać się bardziej innowacyjna i konkurencyjna. Stanowią one także jedno z głównych źródeł zatrudnienia.

A co zrobić, by otrzymać dotacje?
Aby skorzystać z dotacji trzeba sporządzić kilka dokumentów. Najważniejsze jest pisanie wniosku o dofinansowanie z konkursu RPO WM 2014. Jeśli uważasz, że sam sobie z tym nie poradzisz i nie będziesz w stanie uzupełnić potrzebnych formularzy, to po prostu skontaktuj się z nami. Nasza firma sporządza takie wnioski. Pracujący u nas specjaliści napiszą wniosek tak, aby miał on jak największe szanse na powodzenie. Nasza pomoc i doświadczenie może znacznie zwiększyć twoje szanse na pozyskanie potrzebnych ci pieniędzy.

Wszystkich, którzy są zainteresowani dofinansowaniem z konkursu RPO WM 2014 oraz naszą ofertą prosimy o kontakt.

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt