You are here

PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych to program, którego celem jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego poprzez rozwój i dostosowanie opieki medycznej do rzeczywistego stanu zdrowia populacji oraz czynników demograficznych.

Obszary wsparcia w ramach tego programu to poprawa opieki perinatalnej, lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych oraz profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce.

Wnioski mogą składać polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe stanowiące osoby prawne i działające w interesie publicznym, a także podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie.
Jeżeli chcesz pozyskać dofinansowanie to zapraszamy do kontaktu. Kompleksowa pomoc związana z dotacjami unijnymi. Zapraszamy.

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt