You are here

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej to szansa dla wszystkich przedsiębiorstw z Polski, na otrzymanie dotacji w zakresie B+R. Celem poddziałania jest wsparcie firm w prowadzeniu prac rozwojowych, związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej umożliwia dofinansowanie części kosztów projektu, którego koszty kwalifikujące nie przekraczają 50 mln euro. W porównaniu do innych programów unijnych, poddziałanie to oferuje bardzo wysokie wsparcie finansowe.

Chcących pozyskać tak dużą dotację na prace rozwojowe, związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie pomożemy w pozyskaniu tej dotacji oraz innych, realizowanych z środków unijnych.

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt