You are here

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IIŚ) to program, w którym głównymi beneficjentami są podmioty publiczne, także samorządy oraz podmioty prywatne – przedsiębiorstwa. Ukierunkowany jest na promocję miast, które otrzymają szczególną pulę wsparcia w zakresie transportu lub podniesienia efektywności energetycznej.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dotyczy ochrony środowiska, bezpieczeństwa energetycznego, transportu, a realizowany będzie zgodnie z założeniami Umowy partnerstwa według 4 głównych celów tematycznych:

· Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
· Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku oraz zarządzanie ryzykiem
· Cel tematyczny 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów
· Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.

Na PO IIŚ przeznaczono na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej ok. 24,2 mld euro.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60