You are here

Rodzaje dotacji

Rodzaje dotacji, przyznawanych przez Unię Europejską to bardzo szerokie zagadnienie. Dotacje można otrzymać w związku z realizacją celów UE, dotyczących niemalże każdej dziedziny życia. Dotacje pochodzą z puli Funduszy Unijnych - Funduszy Strukturalnych oraz Funduszy Spójności. W ramach każdego funduszu układane sa Programy Operacyjne, opisujące w bardziej szczegółowy sposób ich cele oraz dotyczące ściśle ukierunkowanych działań.

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt