You are here

Rozwój przedsiębiorczości w województwie mazowieckim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie mazowieckim możliwy będzie dzięki realizacji programu regionalnego oraz poszczególnych programów krajowych finansowych z udziałem funduszy unijnych jakie pozyskała Polska na realizację nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Poszczególne grupy przedsiębiorców, do których adresowane będą unijne konkursy będą miały możliwość realizacji różnych projektów, które będą miały na celu indywidualny ich rozwój a także rozwoju regionu i całej polskiej gospodarki. W celu wzięcia udziału w walce o dofinansowanie z Unii Europejskiej podmioty gospodarcze będą musiały sporządzić odpowiedni wniosek i złożyć go w wskazanym miejscu, w odpowiednim terminie. Niezbędne wykonanie będzie wielu formalności i zgromadzenie dokumentacji, która charakteryzować będzie projekt, jaki ubiegać się będzie o dotację.

Nie tylko rozwój przedsiębiorczości w województwie mazowieckim będzie możliwy, na terenie całej Polski pojawią się różne inicjatywy dzięki, którym będzie można zdobyć unijne fundusze.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60