You are here

RPO małopolskie

RPO małopolskie jest to Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego realizowany w Polsce w latach 2014-2020 przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny.

Dotyczy on, jak sama nazwa wskazuje, województwa małopolskiego, które należy do jednych ze słabiej rozwiniętych regionów w Polsce. Plan tego programu operacyjnego opiera się na trzynastu jednofunduszowych osiach priorytetowych, takich jak:
1.Gospodarka wiedzy
2.Cyfrowa Małopolska
3.Przedsiębiorcza Małopolska
4.Regionalna polityka energetyczna
5.Ochrona środowiska
6.Dziedzictwo regionalne
7.Infrastruktura transportowa
8.Rynek pracy
9.Region spójny społecznie
10.Wiedza i kompetencje
11.Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
12.Infrastruktura ochrony zdrowia
13.Pomoc techniczna.

Spośród nich najwięcej środków zostanie przeznaczonych na politykę energetyczną i infrastrukturę transportową. Wykorzystane zostaną trzy typy instrumentów rozwoju terytorialnego: zintegrowanej inwestycji terytorialnej, subregionalnego programu rozwoju oraz programów rewitalizacji miast i obszarów wiejskich.

RPO małopolskie dysponuje środkami w wysokości 2,87 mld euro.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60