You are here

Schemat 1.1 A2

Schemat 1.1 A2 Dolnośląskie zapewnia wsparcie inwestycji, które obejmują zakup ruchomych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz specjalistycznych szkoleń i usług doradczych ściśle związanych z realizacją. Inwestycje związane muszą być z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa czy też zmianą procesu produkcyjnego. Ze środków programu 1.1 A2 dla województwa dolnośląskiego nie mogą być wspierane projekty dotyczące turystyki. Schemat 1.1 A2 ma określony, główny cel, mianowicie: wsparcie przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności produktowej i procesowej.

Do beneficjentów programu należą MŚP oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność na terenie województwa dolnośląskiego dłużej niż 2 lata oraz zamierzają realizować inwestycje na tym terenie.

Schemat 1.1 A2 ma ustalony budżet w wysokości 7 mln euro. Maksymalny poziom dofinansowania jakie może otrzymać wnioskodawca wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych.

Szanse na pozyskanie dotacji są duże, dlatego warto zgłosić swój projekt w tym naborze wniosków.

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt