You are here

Dofinansowanie

PARP działanie POIR

PARP to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Czym więc zajmuje się PARP? Jest to agencja rządowa podlegająca ministrowi do spraw gospodarki. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. PARP dąży do przekształcenia się w kluczową instytucje zajmującą się tworzeniem otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Agencja ta zajmuje się kilkoma działaniami takimi jak POIR, POWER oraz POPW. Największym z nich jest jednak POIR - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Działanie 1.4.2

Poddziałanie 1.4.2 stworzone zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz I osi priorytetowej stawiającej na wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

Program ten kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Minimalna kwota dofinansowania to 100 000 zł, a maksymalna- 6 000 000 zł. Małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na sfinansowanie aż do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a średni przedsiębiorcy do 60%.

Poddziałanie 1.4.1 wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego, których interesuje ekspansja na rynki zagraniczne mogą starać się o dofinansowanie z Unii w ramach ogłoszonego właśnie konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego poddziałanie 1.4.1. wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Beneficjentami tego konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które aby być brane pod uwagę muszą wypełnić co najmniej dwa działania z listy wskazanej przez Instytucję Zarządzającą, z których przynajmniej jedno musi dotyczyć listy działań obowiązkowych.

Pisanie wniosków o dotację na piec gazowy w mieście Kraków

Czas zacząć pisanie wniosków o dotację na piec gazowy Kraków. Termin rozstrzygnięcia konkursu zbliża się nieubłaganie i każdy dzień nas do niego przybliża. Warto więc zastanowić się, czy chcemy skorzystać z pomocy jaką oferuje nam miasto Kraków w postaci dofinansowania do zamiany pieca węglowego na piec gazowy i jeśli tak, to podjąć w tym kierunku odpowiednie kroki.

Dotacje europejskie UE

Polska otrzymała na lata 2014-2020 bardzo duże wsparcie finansowe od UE. Dotacje europejskie UE mają pomóc w rozwoju kraju i zapewnić mu innowacyjność.

Przedsiębiorcy dotacje europejskie UE będą mogli uzyskać w ramach kilku programów. Jednymi z bardziej znanych są PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza Edukacja Rozwój, czy Regionalne Programy Operacyjne. Dotacje europejskie UE pozyskiwane są na drodze postępowania dotacyjnego. Kandydaci muszą przejść przez procesy takie jak: wybór konkursu, stworzenie biznesplanu, napisanie wniosku i jego terminowe złożenie.

RPO województwo małopolskie 2014-2020

Z końcem 2014 roku Komisja Europejska zaakceptowała Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja tego programu pochłonie prawie 3 mld euro. Kwota ta jest wyższa niż w ubiegłej perspektywie 2007-2013. Na program składa się 13 osi priorytetowych, wśród których wymienić można między innymi: Gospodarkę wiedzy, Infrastrukturę transportową, Przedsiębiorczą Małopolską czy Rewitalizację przestrzeni regionalnej.W ramach Infrastruktury transportowej przewidywane dofinansowanie wynosi 390, 5 mln euro.

Pozyskanie kapitału venture capital

Pozyskanie kapitału venture capital wiąże ze sobą konieczność utworzenia odpowiedniego biznesplanu. To właśnie dzięki tym funduszom małe, ale prężnie funkcjonujące spółki mogą zwiększyć swoją działalność. Przedsiębiorstwa chcący otrzymać wsparcie VC muszą posiadać dobrą kadrę kierowniczą, ich oferta produktów / usług jest znacznie lepsza niż konkurencji oraz posiadają znaczny udział w rynku.

Skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę. Zapraszamy.

Dofinansowanie eksport

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 opracowała wiele programów krajowych oraz regionalnych, których głównym celem jest wsparcie i rozwój przedsiębiorstw. W najbliższych latach dużo uwagi będzie poświęconych na eksport.

O dofinansowanie eksport mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które działają w sektorze wysokiej techniki, muszą prowadzić działalność gospodarczą, która wymaga dostępu do światowych rynków, a także usługi w danej firmie muszą wytwarzać produkty o charakterze innowacyjnym.

Pomoc w zakresie realizacji i rozliczenia projektu

Wielu przedsiębiorców decyduje się na rozwój swojej działalności poprzez zdobycie dotacji unijnej. Sam fakt jej otrzymania nie oznacza jednak, że działania dotacyjne się skończyły.

Wsparcie internacjonalizacji

W ramach PO IR(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój), przewidziano dofinansowania wspierające rozwój działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw w ramach polityki spójności. Wsparcie internacjonalizacji skierowane jest do innowacyjnych przedsiębiorstw. Rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy gospodarczej jest ważne dla wzmocnienia rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Wsparcie internacjonalizacji zwiększy efektywność wsparcia na rozwój eksportu.

Pages

Subscribe to RSS - Dofinansowanie

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt