You are here

Konkurs 8.1

Czy w przypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej istnieje możliwość wypłacania wynagrodzenia właścicielowi firmy?

W przypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej nie ma możliwości wypłacania wynagrodzenia właścicielowi firmy. Nie jest to koszt kwalifikowany i nie podlega refundacji.

Czy auto i paliwo mogą być wydatkami kwalifikowanymi w ramach działania 8.1?

Katalog wydatków określonych w par. 6 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2008 r. wymienia w ust. 2 pp. 9) „zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości (…)”. Jednakże ostateczna ocena niezbędności poniesienia określonego wydatku (w tym samochodu) będzie należała do Komisji Konkursowej. Należy mieć na uwadze, ze wszystkie wydatki w ramach projektu musza być niezbędne do stworzenia i świadczenia e-usługi. Jeśli chodzi o koszty paliwa to są one traktowane jako materiały eksploatacyjne (koszty ogólne) i podlegają limitom określonym w par 6 ust.

Czy można sprzedać zakupiony środek trwały?

Nie można wyzbyć się zakupionego środka trwałego. Można go natomiast zamienić na inny w momencie kiedy technologicznie się zużyje. Nowy środek trwały musi mieć takie same lub lepsze właściowości i parametry niż poprzedni.

Czy można kupić używany środek trwały?

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2008 r. można kupić tylko nowy środek trwały.

Wyniki 8.1

Wyniki 8.1 są zawsze przekazywane Wnioskodawcy w formie listownej lub e-mailowej po każdym etapie oceny czy to formalnej czy merytorycznej. Do dofinasowania kwalifikują się tylko te wnioski, które uzyskały co najmniej 60/100 pkt oceny merytorycznej. Czas oczekiwania na wyniki 8.1 to około 4 miesięcy. Do tej pory zawsze było tak, że wyniki 8.1 były publikowane przed kolejnym naborem aby wnioskodawca, którego firma nie znalazła się na liście do dofinansowania mogła wniosek poprawić według uwag PARP i złożyć go jeszcze raz.

Dokumenty jakie trzeba złożyć żeby startować w konkursie na e-biznes?

W każdym konkursie organizowanym przez PARP należy złożyć komplet dokumentów, które decydują o zakwalifikowaniu Wnioskodawcy do rozpatrzenia pomysłu.
Dokumenty jakie trzeba złożyć żeby startować w konkursie na e-biznes Działanie 8.1 to:
1. Sporządzony w generatorze wniosek POIG 8.1
2. Kopia dokumentu rejestrowego (odpis z KRS lub EDG) W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna, należy załączyć kopie dokumentów rejestrowych (odpisów z EDG lub KRS) wszystkich wspólników)

Kapitał Ludzki Dotacje

Bardzo ważnym działem na stronie PARP jest zakładka Kapitał Ludzki Dotacje, gdzie można znaleźć wszelkie niezbędne informacje dotyczące obecnie prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie. W ramach Kapitału Ludzkiego prowadzone są dwa działania: Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty wybierane w konkursach oraz Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty systemowe.

PO IG Działanie 8.1

Prowadzone w ramach PO IG Działanie 8.1 dotyczy innowacyjnych projektów, których pomysłodawcy nagradzani są refundacją, której wysokość sięga nawet 80% wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu. Przedsiębiorca może jednorazowo, w początkowym etapie realizacji projektu, wystąpić o wypłacenie zaliczki (do 30% dofinansowania) czyli w przypadku pełnego dofinansowania to jest 147 lub 168 tys zł.

Wzory 8.1

Gdzie w Internecie znaleźć wzory 8.1 POIG? Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta, chociaż wielu użytkowników Internetu, zainteresowanych tematyką wniosków 8.1 mogłaby być innego zdania. W Internecie praktycznie nie ma możliwości, aby znaleźć gotowe wzorce wniosków 8.1, a jeżeli przypadkowo na taki trafimy - nie mamy gwarancji, że powinniśmy się na nim wzorować. Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie, a więc ich projekt był wartościowy, nie chcą dzielić się opisem projektu, co jest oczywiste.

Nabór 8.1 2012

Nabór wniosków w Działaniu 8.1 2012 wciąż trwa. Mamy za sobą już dwa nabory, ale przed nami kolejny. Jeżeli do tej pory nie zdecydowali się Państwo na stworzenie i złożenie wniosku w odpowiedniej RIF, zachęcamy ponieważ to jedna z ostatnich szans. W wypełnianiu wniosku służymy swoją pomocą.

Pages

Subscribe to RSS - Konkurs 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60