You are here

W ramach Działania 8.1 PO IG za kwalifikujący się do objęcia wsparciem jest zakup usług doradczych o charakterze informatycznym

W ramach Działania 8.1 PO IG za kwalifikujący się do objęcia wsparciem jest zakup usług doradczych o charakterze informatycznym, zakup nowych środków trwałych, a także wszelkie usługi, mające na celu utworzenie produktów cyfrowych, a więc m.in. oprogramowania. Nie kwalifikuje się natomiast do objęcia wsparciem zakup służbowego samochodu czy też budynku - jedynie wynajem, zaliczany do kosztów ogólnych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60