You are here

Własna firma dotacje

Każdemu, kto chciałby, aby wreszcie rozpoczęła działalność jego własna firma dotacje ze środków UE, stwarzają możliwość na doinwestowanie a nawet start całego przedsięwzięcia. W tym celu mamy do wyboru kilka możliwości - przeszukanie ofert VC, AIP, skorzystać z pomocy Aniołów Biznesu, jednak wszystkie te formy wiążą się z ryzykiem późniejszego przejęcia przedsiębiorstwa, czy też innych kłopotów związanych z nieudanym wejściem na rynek. Dotacje Unijne dają szansę na otrzymanie bezzwrotnej dotacji, o wiele mniej ryzykownej i dającej więcej możliwości niż pozostałe formy wsparcia początkujących firm.

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt