You are here

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

4 MAJA ROZPOCZĘŁY SIĘ NABORY NA WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA!

Działanie 1.1 przeprowadzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w nowej perspektywie finansowej przeznaczonej na lata 2014-2020 dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie obejmuje realizację projektów obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe bądź same prace rozwojowe.

Warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest komercjalizacja wyników badań B+R, to znaczy przekazanie wyników badań naukowych poprzez sprzedaż bądź udzielenie licencji innemu przedsiębiorcy na zasadach transakcji rynkowych. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa finansuje głównie podmioty kwalifikujące się jako mikro, małe i średnie firmy, a przeznaczone pieniądze mają pomóc zwiększyć innowacyjność. NCBiR przeznaczy na ten cel około 1,9 mld EURO.

Termin składania wniosków kończy się 31 grudnia 2015 roku, dlatego warto skorzystać ze wsparcia przedaplikacyjnego pozwalającego zbudować optymalny model biznesowy projektu oraz wzmocnić potencjał aplikacyjny beneficjenta w czasie przygotowywania potrzebnej dokumentacji.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60