You are here

Wsparcie z poddziałania 1.1.1

Wsparcie z poddziałania 1.1.1 będą mogli pozyskać przedsiębiorcy z sektora mikro, małych oraz średnich firm. Jest to konkurs, który prowadzony będzie w ramach programu krajowego POIR realizowanego w Polsce w latach 2014-2020. Po raz kolejny podmioty gospodarcze będą miały możliwość ubiegania się o dotację na projekty charakteryzujące się wysokim stopniem innowacyjności. Bardzo ważna kwestią jest innowacyjny charakter przedsięwzięć, które powinny być powiązane z jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji. Poszczególne regiony przedstawiły listę takich specjalizacji, są to dziedziny gospodarki o największym potencjale rozwojowym.

Wsparcie z poddziałania 1.1.1 otrzymają wyłącznie Ci przedsiębiorcy, którzy sporządzą odpowiedni wniosek, zgodny z wszystkimi wytycznymi programu. Harmonogram naboru wniosków ustalony został na kwiecień 2015 roku, zainteresowane zdobyciem dofinansowania jednostki gospodarcze nie mają więc już wiele czasu na dodatkowe przygotowania. Ocena wniosku, przez organy, które zajmują się obsługą całego procesu dotacyjnego jest najbardziej wyczekiwanym momentem przez przedsiębiorców. Nie można pozwolić sobie na żadne błędy, ponieważ mogą one skutkować odrzuceniem wniosku.

Jeśli mają Państwo wątpliwości w zakresie złożenia wniosku o wsparcie z poddziałania 1.1.1 warto skonsultować się z naszymi ekspertami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji. Od kilku lat zajmuje się wypełnianiem wniosków o dofinansowanie i z powodzeniem obsługujemy naszych klientów.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60