Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw – ZIT WrOF dla województwa dolnośląskiegoUwaga: Trwa nabór wniosków w ramach Programu 1.2.2. „Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WrOF” dla województwa dolnośląskiego!

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą w sporządzeniu wniosków konkursowych. Kontakt


Kwota dotacji:

Środki finansowe, które mogą zostać rozdysponowane w ramach tego programu sięgają równowartości 1 500 000 euro, co w przeliczeniu na polskie złotówki daje sumę 6 360 750 złotych.

Na co można przeznaczyć środki:

- prowadzenie badań przemysłowych,
- na prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych,
- na wprowadzania innowacji technologicznych,
- na opracowywanie linii pilotażowych,
- na opracowywanie demonstracyjnych prototypów,
- na ocenianiu potencjału komercyjnych projektów.

Warunki jakie musi spełniać projekt:

- gdy nowoczesne technologie dostosowywane są do specyfiki konkretnej działalności,
- prace mogą być prowadzona zarówno samodzielnie, jak i w formie zlecenia,
- musi być związany z tworzeniem lub rozwojem infrastruktury,
- musi być związany z ochroną własności intelektualnej,
- musi być związany z wzornictwem przemysłowym,
- musi być związany z rozwojem umiejętności kadr.

Warunki jakie musi spełniać wnioskodawca:

- projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami.

Co jeszcze warto wiedzieć:

- Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.
- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN.
- Informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.
- Jeden Wnioskodawca może złożyć w tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Nasza oferta:

Zajmujemy się doradztwem i sporządzaniem wniosków o dotacje z Poddziałania 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.