Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny” dla województwa dolnośląskiegoUwaga: Trwa nabór wniosków w ramach Programu 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny” dla województwa dolnośląskiego!

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą w sporządzeniu wniosków konkursowych. Kontakt


Kwota dotacji:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie w naborze 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny” sięga kwoty 1 000 000 euro. Po przeliczeniu na polskie złotówki daje to aż 4 240 500 złotych.

Na co można przeznaczyć środki:

Środki przyznane przedsiębiorcy w ramach ubiegania się o dofinansowanie unijne, mogą zostać przeznaczone na inwestycję w aparaturę, sprzęt, technologię oraz inną niezbędną infrastrukturę, która okaże się pomocna w prowadzeniu oraz tworzeniu innowacyjnych produktów, procesów oraz usług. Prócz tego działanie te mogą zostać uzupełnione również o działania związane z rozwojem umiejętności kadr w przedsiębiorstwie w zakresie wykorzystywania nowoczesnej infrastruktury badawczej.

Warunki jakie musi spełniać projekt:

- jego poszczególne elementy powinny tworzyć nowe etaty badawcze,
- powinien być realizowany w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa i jednostki naukowej,
- powinien być realizowany w ramach partnerstwa przedsiębiorstw,
- powinien być podejmowany wspólnie z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

Warunki jakie musi spełniać wnioskodawca:

Wnioskodawca ubiegający się o dotację w ramach tego konkursu, jest zobowiązany do tego, aby wcześniej zaprezentować swój plan badań B+R, które będą wykorzystywane w ramach dotowanego projektu.

Co jeszcze warto wiedzieć:

- Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują tworzenie oraz rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.
- Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania powiązane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa.
- Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielne lub będące liderem konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami.
- Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać kwoty 25 000 000 złotych.

Nasza oferta:

Zajmujemy się doradztwem i sporządzaniem wniosków o dotacje z Poddziałania 1.2.2.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.