Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny” dla województwa dolnośląskiegoUwaga: Trwa nabór wniosków w ramach Programu 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny” dla województwa dolnośląskiego!

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą w sporządzeniu wniosków konkursowych. Kontakt


Kwota dotacji:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze wynosi 2 129 163 euro, co w przeliczeniu na walutę polską daje nam 9 018 282,80 złotych. Z względu na zmienny kurs euro, limit dostępnych środków do rozdysponowania może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota zostanie podana dopiero na etapie rozstrzygnięcia konkursu.


Na co można przeznaczyć środki:


- na stworzenie długoterminowych strategii biznesowych, których celem jest maksymalne wykorzystanie aktywów,
- stworzenie oraz rozwój strategii działań międzynarodowych,
- dostosowywanie produktu do wymogów zagranicznych rynków,
- otwieranie nowych kanałów biznesowych oraz rozbudowę łańcucha dostaw,
- działania usprawniające nawiązywanie kontaktów gospodarczych.

Warunki jakie musi spełniać projekt:

- musi być realizowany w partnerstwie,
- musi być realizowany w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Warunki jakie musi spełniać wnioskodawca:

Wsparcie w ramach tego konkursu udzielane będzie dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, którzy swoją działalność gospodarczą prowadzą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

Co jeszcze warto wiedzieć:

- Maksymalne dofinansowanie do projektu może wynieść 85% wydatków kwalifikowanych.
- Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w minimalnej wysokości 15% kosztów kwalifikowanych.
- LGD to Lokalne Grupy Działania.
- Wszystkie projekty będą dofinansowywane pomocą de minimis.

Nasza oferta:

Zajmujemy się doradztwem i sporządzaniem wniosków o dotacje z Poddziałania 1.4.1.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.