Poddziałanie 1.4.2. „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF” dla województwa dolnośląskiegoUwaga: Trwa nabór wniosków w ramach Programu 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF” dla województwa dolnośląskiego!

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą w sporządzeniu wniosków konkursowych. Kontakt


Kwota dotacji:

Suma pieniędzy, która została przeznaczona na realizację programu 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF” sięga kwoty 940 000 euro, co w przeliczeniu na polskie złotówki daje 3 981 464 złote. Należy pamiętać, iż kwota ta może ulec zmianie ze względu na zmienny kurs euro.


Na co można przeznaczyć środki:

Pieniądze przyznane w ramach tego programu mogą zostać wydane na:

- tworzenie nowych długoterminowych strategii biznesowych,
- stworzenie lub rozwój strategii międzynarodowych,
- dostosowanie produktów/usług do zagranicznych rynków,
- otwieranie nowych kanałów biznesowych,
- rozbudowę łańcucha dostaw,
- dywersyfikacje geograficzną i sektorową,
- działanie w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych,
- tworzenie/wzmocnienie powiązań sieciowych między firmami.

Warunki jakie musi spełniać projekt:

- musi być realizowany w partnerstwie,
- musi być realizowany w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Warunki jakie musi spełniać wnioskodawca:

Wsparcie kierowane jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Prócz tego duże szanse na pozyskanie wsparcia finansowego będą miały tzw. LGD, a więc Lokalne Grupy Działania, które zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Co jeszcze warto wiedzieć:

- Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) wynosi 50 000 zł na przedsiębiorcę.
- Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b) wynosi 20 000 zł na przedsiębiorcę.
- Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) wynosi 10 000 zł na przedsiębiorcę.
- Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b) wynosi 10 000 zł na przedsiębiorcę.

Nasza oferta:

Zajmujemy się doradztwem i sporządzaniem wniosków o dotacje z Poddziałania 1.4.2.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.