Poddziałanie 1.5.1 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - konkurs horyzontalny dla województwa dolnośląskiegoUwaga: Trwa nabór wniosków w ramach Programu 1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - konkurs horyzontalny dla województwa dolnośląskiego!

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą w sporządzeniu wniosków konkursowych. Kontakt


Kwota dotacji:

Poziom dotacji:
a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikowanych,
b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikowanych,
Minimalna kwota dotacji: 100 000 PLN
Maksymalna kwota dotacji: 9 000 000 PLN

Na co można przeznaczyć środki:

- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług;
- dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko;
- wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu,;
- ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych;

Warunki jakie musi spełniać projekt:

- musi być realizowany w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
- musi wnosić większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Warunki jakie musi spełniać wnioskodawca:

- powinien być mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą
- powinien prowadzić działalność (siedzibę lub oddział) na terytorium woj. dolnośląskiego

Co jeszcze warto wiedzieć:

- Beneficjenci chcący realizować projekty w momencie aplikowania o środki muszą dokonać wyboru czy chcą korzystać z puli środków na konkurs horyzontalny ogłaszany przez DIP czy w przypadku realizacji projektów na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej chcą korzystać z puli środków na konkurs ogłaszany przez ZIT AW.
- Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Nasza oferta:

Zajmujemy się doradztwem i sporządzaniem wniosków o dotacje z Poddziałania 1.5.1.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.