Poddziałanie 1.5.2 - Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - ZIT AW dla województwa dolnośląskiegoUwaga: Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - ZIT AW dla województwa dolnośląskiego!

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą w sporządzeniu wniosków konkursowych. Kontakt


Kwota dotacji:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikowanych,
b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikowanych,
Minimalna kwota dotacji: 100 000 PLN
Maksymalna kwota dotacji: 9 000 000 PLN

Na co można przeznaczyć środki:

- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów bądź usług;
- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług;

Warunki jakie musi spełniać projekt:

- powinien być realizowany w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
- powinien wnosić większy niż wymagany kapitał własny.

Warunki jakie musi spełniać wnioskodawca:

- powinien być mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą,
- powinien prowadzić działalność na terenie Gmin, wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- realizować projekt na terenie Gmin, wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Co jeszcze warto wiedzieć:

- Beneficjent powinien wnieść wkład własny w wysokości minimum 25% kosztów kwalifikujących,
- Beneficjenci, którzy chcą realizować projekty w momencie aplikowania o środki, muszą dokonać wyboru pomiędzy korzystaniem z puli środków na konkurs horyzontalny ogłaszany przez DIP czy z puli środków przeznaczonych na konkurs ogłaszany przez ZIT AW.

Nasza oferta:

Zajmujemy się doradztwem i sporządzaniem wniosków o dotacje z Poddziałania 1.5.2.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.