Oś 3 konkurencyjność MŚP dla województwa śląskiego


Uwaga: Trwa nabór wniosków w ramach Oś 3 konkurencyjność MŚPdla województwa śląskiego!

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą w sporządzeniu wniosków konkursowych. Kontakt


Kwota dotacji:

Ogólna pula środków wynosi 48 000 000,00 euro.

Na co można przeznaczyć środki:

Dofinansowanie może dotyczyć zakupu nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz sprzętu produkcyjnego, które umożliwią wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Warunki jakie musi spełniać projekt:

Ocena formalna przeprowadzana jest w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący kryteria formalne, służące weryfikacji kompletności i zgodności wniosku z zapisami rozporządzeń unijnych oraz krajowych oraz z wytycznymi i dokonywana przez pracowników Wydziału Wyboru i Kontraktacji EFRR Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej, w pierwszym etapie oceny.

Warunki jakie musi spełniać wnioskodawca:

Wnioski mogą być składane przez mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Co jeszcze warto wiedzieć:

Maksymalna możliwość dofinansowania wynosi: - dla mikro i małych przedsiębiorstw – 45%
- dla średnich przedsiębiorstw – 35%
- w ramach pomocy de minimis – 50 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Nasza oferta:

Zajmujemy się doradztwem i sporządzaniem wniosków o dotacje w ramach III Osi Priorytetowej „Konkurencyjność MŚP”.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.