Uwaga: Trwa nabór wniosków w ramach Programu WRPO 1.4.1. Dotacje na internacjonalizację dla woj. wielkopolskiego!

Nasi specjaliści sporządzą dla Ciebie wniosek konkursowy.

Zapraszamy do kontaktu. Kontakt


Regionalny Program Operacyjny 1.4.1 dotacje na internacjonalizację dla województwa wielkopolskiego


Temat działania: "Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu"

Termin naboru:

Od 22.09.2015 do 06.10.2015r.

Kwoty dotacji:

Poziom dotacji: 85% z kwoty projektu (zależnie od rodzaju wydatków)
Minimalna kwota dotacji: brak ograniczeń
Maksymalna kwota dotacji: 700 tysięcy zł

Na co można przeznaczyć środki:

- dostosowanie produktów/usług do odbiorców na rynkach zagranicznych;
- udział w zagranicznych targach w charakterze wystawcy;
- organizacja i udział w misjach gospodarczych (wyjazdy służbowe) za granicą;
- udział w międzynarodowych targach odbywających się na terytorium RP w charakterze wystawcy;
- organizacja misji gospodarczych (wizyt służbowych) przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy;
- poszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych (analizy, opracowania);
- uzyskanie niezbędnych dokumentów do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki zagraniczne (doradztwo, zakup);
- doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
- doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
- doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych

Warunki jakie musi spełniać projekt:

- celem projektu powinno być wprowadzenie lub zwiększenie eksportu w firmie beneficjenta
- projekt zakłada wejście na co najmniej 1 rynek zagraniczny

Warunki jakie musi spełniać wnioskodawca:

- powinien być mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą
- powinien prowadzić działalność (siedzibę lub oddział) na terytorium woj. wielkopolskiego

Co jeszcze warto wiedzieć:

- w ramach projektu trzeba obowiązkowo zakupić min. jedną usługę doradczą lub dostosowanie produktu/usługi do rynku zagranicznego
- maksymalny poziom dotacji (85%) dotyczy wszystkich wydatków, pod warunkiem że wydatki na inwestycje w dostosowanie usług nie przekroczą połowy wartości projektu
- dodatkowo premiowane są projekty, które zawierają innowacyjne rozwiązania, wpisują się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje, wykorzystują efekty prac badawczych lub zakladają znaczny wzrost udziału eksportu w przychodach firmy

Przykładowe projekty:

- Rozpoczęcie eksportu w firmie ABC Sp. z o.o.
- Dostosowanie sklepu internetowego Smyk do rynku niemieckiego i rozpoczęcie eksportu
- Promocja usługi obróbki zdjęć w Niemczech, Francji i Włoszech
- Rozszerzenie działalności portalu Pracuj.pl na rynek USA

UWAGA: W projekcie trzeba wskazać konkretne kraje, do których planujemy rozpocząć eksport. Każdy kraj trzeba osobno przeanalizować pod kątem istniejącej konkurencji i odbiorców, dlateto wskazane jest skupić się na niewielkiej liczbie państw.

Nasza oferta:

Obsługujemy wszystkie etapy procesu aplikacyjnego: sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z częścią finansową, opiekę merytoryczną nad przeprowadzeniem konkursu, obsługę korespondencji z NCBiR, w tym ew. procedury odwoławczej, oraz rozliczanie projektu po otrzymaniu dotacji.

Pomagamy dostosować projekt tak, aby spełniał kryteria dotacji i miał szansę otrzymania dofinansowania.

Koszt za opracowanie Wniosku, a także obowiązkowych załączników: Planu Rozwoju Eksportu oraz Studium Wykonalności wraz z Tabelami Finansowymi, to: 6-10 tys. zł opłaty początkowej, płatne w 2 ratach, plus 2-4% kwoty kosztów kwalifikowalnych płatne po otrzymaniu dofinansowania (kwoty ustalane indywidualnie dla każdego Klienta, zależnie od liczby krajów docelowych).

Udzielamy gwarancji pozytywnego przejścia oceny formalnej.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.

Telefon: +12 397 76 70
E-mail: kontakt@fundusze-europejskie.net


Inne programy operacyjne:
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.