Program Operacyjny Polska Wschodnia, PO PW na lata 2014 - 2020


Spacjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z UE.

Szczegóły programu PO PW poniżej:

Zakres

Program Operacyjny Polska Wschodnia PO PW dotyczy pięciu wojewódz: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego. Stanowią one województwa o najniższych poziomie rozwoju gospodarczego w Polsce oraz są jednym z najsłabszych w całej UE.

Cele

PO PW ma na celu:
- podniesienie poziomu innowacyjności makroregionu poprzez budowę i wzmacnianie przewag konkurencyjnych w oparciu o endogeniczne specjalizacje gospodarcze i wzmacnianie potencjału sektora nauki i badań
- aktywizacja zasobów pracy i podniesienie jakości kapitału ludzkiego poprzez wzmacnianie potencjału nowoczesnych kadr oraz skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu na makroregionalnym rynku pracy
- zwiększenie zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności makroregionu, w tym głównych funkcjonalnych rynków pracy

Budżet

Ze względu na niezakończone prace nad budżetem Uni Europejskiej na lata 2014 - 2020 nie ustalono jeszcze budżetu na PO PC. Wstępne propozycje podziału funduszy europejskich na lata 2014 - 2020 określają, iż na realizację zadań zawartych w tym programie zostanie przeznaczona kwota 1 713,1 mln euro.

Nasza oferta

Oferujemy pomoc w uzyskaniu dotacji dla Państwa firmy. Pomożemy przeanalizować czy projekt pasuje do Działania, sprecyzować jego temat, uzyskać dofinansowanie oraz rozliczyć projekt po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60