You are here

1.1 A2 regionalny program operacyjny województwa dolnośląskiego RPO WD

1.1 A2 regionalny program operacyjny województwa dolnośląskiego RPO WD to sposób na pozyskanie dotacji przez podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwo dolnośląskiego. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w okresie przekraczającym dwa lata oraz zaliczają się do grona małych, średnich przedsiębiorców mają niepowtarzalną szansę na dokonanie inwestycji z udziałem środków unijnych. 1.1 A2 regionalny program operacyjny województwa dolnośląskiego RPO WD ma na celu wsparcie procesu inwestycyjnego przedsiębiorstw oraz umożliwienie im rozwoju prowadzonej działalności.

Przedsiębiorcy składając wniosek mają możliwość refundacji kosztów kwalifikowanych jakie poniesione zostały w związku z zakupem ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, specjalistycznym szkoleniem lub usługą doradczą związaną z realizacją projektu.

1.1 A2 regionalny program operacyjny województwa dolnośląskiego RPO WD to inicjatywa, która ma umożliwić rozwój sektora małych oraz średnich przedsiębiorców, którzy bardzo często mają problem z dostępem do zewnętrznych form finansowania.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60