You are here

1.1 A2 RPO WD

Trwa nabór wniosków z działania 1.1 A2 RPO WD! Czasu nie pozostało wiele. Ostatnie wnioski przyjmowane są 16 września 2014 roku. Trzeba się więc bardzo szybko zdecydować i rozpocząć walkę o dotacje.

Z dotacji w ramach działania 1.1 A2 RPO WD mogą korzystać przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa, które na terenie województwa dolnośląskiego już ponad 2 lata prowadzą swoją działalność. To właśnie te podmioty przyczyniają się do rozwoju gospodarki i zwiększenia jej konkurencyjności.

Z tego programu można otrzymać dofinansowanie na zakup ruchomych środków trwałych, potrzebnego nam sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych. Możliwe jest także sfinansowanie szkoleń związanych z projektem dla pracowników i właścicieli firm.

Dzięki działaniu 1.1 A2 RPO WD wielu przedsiębiorców może otrzymać nawet 60% dofinansowania na działania, które przyczynią się do zwiększenia innowacyjności gospodarki.

Aby rozpocząć walkę o dotację, trzeba sporządzić wniosek. Jeśli chcesz poprawnie go uzupełnić i zwiększyć swoje szanse na otrzymanie potrzebnych ci pieniędzy, to skontaktuj się z nami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60