You are here

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Pierwsza oś priorytetowa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój to "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa". Natomiast działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oferuje dotacje dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wytwarzania instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Zadania te określane są dokładnie w dokumentacji dwóch poddziałań 1.1 PO IR.

Należą do nich:
- Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
- Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Dotacje z obu poddziałań to nie tylko duża kwota pieniężna, ale także ogromne wsparcie w zakresie rozwoju i innowacji. Jeżeli chcesz z niego skorzystać, skontaktuj się z nami. Pomożemy pozyskać dofinansowanie z obu programów.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60