You are here

1.1.2 "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej"

Podziałanie 1.1.2 "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej" jest programem unijnym, który realizuje dotacje na prace rozwojowe. Dofinansowanie to skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm. Oznacza to, że o wsparcie z tego programu mogą się strać wszystkie przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski.

1.1.2 "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej" jest wraz z działaniem 1.1.1 "Szybką ścieżką" częścią działania 1.1. PO IR -„Projekty B+R przedsiębiorstw”. Dotacje z tych poddziałań skierowane są w szczególności na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa. O ile podziałanie 1.1.1 umożliwia otrzymanie dotacji zarówno na prace rozwojowe i badania przemysłowe, tak dla beneficjentów poddziałania 1.1.2 możliwe jest otrzymanie dotacji na prace rozwojowe, związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60