You are here

1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Fundusze unijne to szansa dla przedsiębiorców działających na terenie Polski. Realizowane programy umożliwiają rozwój każdego z 16 województw Polski. Jednym z województw, które obecnie może ubiegać się o dotację unijną jest województwo dolnośląskie. Na tym terenie Polski firmy głównie z sektora MŚP mają możliwość składania wniosków na działanie 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP.

Działanie 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP przewiduje dofinansowanie na realizację projektów, które mają na celu wspieranie mikro, średnich i małych przedsiębiorców w zakresie innowacyjności produktowej i procesowej. Dzięki pozyskanemu wsparciu podmioty działające na terenie województwa dolnośląskiego będą mogły zainwestować w aktywa w postaci ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które powiązane będą z:
powstaniem nowego przedsiębiorstwa,
rozbudową już istniejącego przedsiębiorstwa,
zróżnicowaniem prowadzonej działalności poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów,
gruntowną zmianą procesu technologicznego w działającym przedsiębiorstwie.

Nasi konsultacji pomogą Państwu wypełnić wniosek na działanie 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP, zachęcamy do kontaktu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60