You are here

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

"1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia" lub też "Bony na dotacje" to dofinansowanie oferowane przez Regionalne Programy Operacyjne województwa Dolnośląskiego. Celem tego programu jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na terytorium województwa podkarpackiego, w wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach. Zgodnie z tym założeniem, beneficjenci będą mogli otrzymać dotacje na zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Warto odkreślić, że finanse przeznaczone na realizację tego podziałania to około 4 milinów złotych, co dla województwa podkarpackiego jest bardzo dużą kwotą. Również wsparcie dla każdego z beneficjentów jest dosyć duży, gdyż można pokryć około 80% kosztów kwalifikowanych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60