You are here

1.2 Badanie przemysłowe

"1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrażania" lub też "Bony na innowacje" to nowa dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego. Celem programów unijnych jest wspieranie rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Ta dotacja jest bardzo dobrym sposobem na realizację tego założenia.

Co warto wiedzieć o programie 1.2 "Bony na innowacje"

Oto trzy najważniejsze rzeczy:
1. Pula środków - około 4 mln złotych,
2. Beneficjenci - sektor MŚP z woj. dolnośląskiego,
3. Przeznaczanie dotacji - zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60