You are here

1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Działanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa ma na celu tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wartość całego poddziałania to ponad 55 mln złotych przeznaczonych na aktywność badawczo-rozwojową.

Beneficjentami są przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

Dofinansowanie mają możliwość otrzymać projekty, które w głównej mierze skupiają się na tworzeniu i rozwoju zaplecza badawczo - rozwojowego przedsiębiorstw.

1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – chcesz pozyskać dofinansowanie? Zwiększ swoje szansę i zaufaj naszym ekspertom! Zapraszamy do kontaktu oraz podjęcia współpracy! Gwarancja otrzymania środków unijnych dzięki wieloletniemu doświadczeniu!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60