You are here

1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne

Beneficjentami działania 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne są przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

Wsparcie środków unijnych przeznaczone jest dla projektów mających na celu rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw.

Projekt musi spełniać odpowiednie wymagania, aby został wzięty pod uwagę. Chcesz, aby Twój projekt miał większe szansę na dofinansowanie? Skontaktuj się z nami! Zapraszamy do współpracy!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60