You are here

1.5 RPO w woj. mazowieckim w 2014

1.5 RPO w woj. mazowieckim w 2014 ma przyczynić się przede wszystkim do wzrostu poziomu konkurencji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, poprzez podjęcie środków umożliwiających dostosowanie ich do wymogów rynkowych, czy zapewnienie im dostępu do nowoczesnych technologii. Pomoc otrzymają firmy nowo powstałe jak i te, które już funkcjonują na rynku. Maksymalny poziom dofinansowania wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych.

W ramach programu 1.5 RPO w woj. mazowieckim w 2014, będzie można otrzymać dofinansowanie na realizację inwestycji związanych z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych powiązanych z:

- rozbudową istniejącego już przedsiębiorstwa,
- nabyciem środków trwałych związanych z przedsiębiorstwem,
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstw.

Nabór wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem programu 1.5 RPO w woj. mazowieckim w 2014 trwa od 30 lipca do 31 sierpnia 2014 r. Wszyscy chcący wziąć udział w konkursie muszą stworzyć bezbłędny formularz aplikacyjny. Nasza firma zajmuje się tworzeniem takich wniosków, zapraszam więc do kontaktowania się z nami i korzystania z naszych usług.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60