You are here

1.5.1 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

1.5.1 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP to program RPO Dolnego Śląska. Podstawowym celem programu jest podniesienie innowacyjności dolnośląskich firm, poprzez wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych.

Beneficjentami programu są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzający realizować inwestycję w ramach projektu na terenie województwa dolnośląskiego na dowolną formę inwestycji początkowej.

Chcesz zrealizować projekt dzięki funduszom unijnym? Skontaktuj się z nami! Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia! Zapraszamy do współpracy z ekspertami w pozyskiwaniu dofinansowania.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60