You are here

1.5.2 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP - ZIT AW

Beneficjentami działania jakim jest 1.5.2 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP - ZIT AW są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które funkcjonują na obszarze Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzających realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT.

Dofinansowane będą projekty mające na celu wsparcie innowacyjności produktowej oraz procesowej. Na większe wsparcie mogą liczyć projekty realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu oraz wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Myślisz o pozyskaniu dofinansowania? Skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę. Zapraszamy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60