You are here

4.1.4 Projekty aplikacyjne po inteligentny rozwój

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne PO Inteligentny Rozwój oferuje kolejne dotacje dla polskich przedsiębiorstw. Jak wiadomo program PO IR intensywnie wspiera zarówno innowacje jak i sektor badań i rozwoju. W ramach poddziałania 4.1.4 możliwa jest dotacja na realizację projektów, które obowiązkowo obejmują realizację eksperymentalnych prac rozwojowych, a także mogą dotyczyć badań przemysłowych.

Dofinansowanie z poddziałania 4.1.4 "projekty aplikacyjne" skierowane jest do specjalnej grupy. Beneficjenci programu to konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, składające się z nie więcej niż pięciu członków, gdzie liczba przedsiębiorstw stanowi 50% wszystkich jednostek, wchodzących w skład konsorcjum.

O dofinansowanie z tego podziałania można już teraz się ubiegać. Wystarczy skontaktować się z naszą firmę, by uzyskać kompleksową i fachową pomoc w pozyskaniu dotacji z tego programu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60