You are here

8.1 Usługi reklamowe

Czy środki jakie rozdysponowuje Unia Europejska w ramach Osi Priorytetowych PO IG, a szczególnie w działaniu 8.1 mogą być przeznaczone na usługi reklamowe? W działaniu 8.1 usługi reklamowe są w pewnym sensie wykluczone - należy pamiętać, że reklama, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji zostały wspomniane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego, jako wykluczone. Niemniej jednak wszelkie usługi służące niebezpośredniej promocji, czyli udostępnienie miejsca do tworzenia wirtualnych profili firmy, czy też wizytówek, jak najbardziej spełniają założenie PO IG 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60