You are here

8.2 E-biznes

Wnioskodawcy, którzy dopiero od niedawna interesują się tematyką wniosków składanych w ramach PO IG, często mylą działania, twierdząc, że Działanie 8.2: e-biznes dotyczy wprowadzenia na rynek nowej e-usługi. Warto raz na zawsze rozwiać te wątpliwości - Działania 8.2 polega na integracji informatycznej kilku przedsiębiorstw współpracujących ze sobą na stałe, posiadających różne systemy informatyczne, niezintegrowane ze sobą, pomiędzy którymi różnice uniemożliwiają szybką wymianę informacji między tymi podmiotami w sposób zautomatyzowany. Wprowadzenie na rynek nowej e-usługi to główny cel, jakie niesie za sobą natomiast Działanie 8.1.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60