You are here

I oś priorytetowa POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który realizowany będzie w związku z nową perspektywą finansową 2014-2020 podzielony został na pięć osi priorytetowych, dzięki realizacji, których wdrożone będą nadrzędne cele programu krajowego:
- I oś priorytetowa POIR to wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
- II oś priorytetowa POIR to wsparcie otoczenia biznesu i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
- III oś priorytetowa POIR to wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
- IV oś priorytetowa to zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
- dodatkowo w ramach V osi priorytetowej realizowana będzie pomoc techniczna.

Wszystkie priorytety jakie ustalone zostały w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój powiązane są ściśle z celami tematycznymi oraz priorytetami inwestycyjnymi jakie ustalone zostały dla nowej perspektywy finansowej. Nie ma znaczenia czy dla przedsiębiorcy ważna będzie I oś priorytetowa POIR czy inna, w wszystkich konkursach podmiot zainteresowanym pozyskaniem dofinansowanie unijnego będzie musiał złożyć bardzo dopracowany wniosek, który charakteryzował się będzie wysokim stopniem innowacji. Sporządzenie odpowiedniego wniosku o dotację nie należy do łatwych zadań, konieczne będzie poświęcenie czasu oraz wykonanie wielu formalności.

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem wniosków o dotacje, zespół naszych ekspertów dopracowuje każdy najdrobniejszy szczegół aby przedsiębiorca miał pewność, że wszystko wykonane zostało prawidłowe. Gwarantuje Państwu szybkie wykonanie powierzonego nam zadania oraz pełne bezpieczeństwo danych na temat projektu, który ubiegać się będzie o dotację unijną. Zachęcamy Państwa do kontaktu i zadawania pytań, nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60