You are here

Adresaci konkursów w poddziałaniu 1.1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ma swoje działania oraz poddziałania. Z racji tego, że NCBR ogłosiło harmonogram wniosków na rok 2015, wszyscy zainteresowali się poddziałaniem 1.1.1 PO IR, czyli tzw. "szybką ścieżką".

Głównym celem poddziałania 1.1.1 - "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" jest podniesienie innowacyjności polskich firm. Ma to zostać osiągnięte dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności.

Adresaci konkursów w poddziałaniu 1.1.1 to przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. "Szybka ścieżka" umożliwia swoim beneficjentom rozwój ich firm oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej. Będą mogli oni starać się o dofinansowanie z UE, jeżeli przedmiotem projektu będzie rozwiązanie wpisujące się na tzw. "Krajową inteligentną specjalizację", która jest dokumentem otwartym podlegającym ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.

Adresaci konkursów w poddziałaniu 1.1.1 nie mają łatwego zadania, ponieważ samodzielne sporządzanie wniosków dotacyjnych bywa skomplikowane. Jeśli więc nie mają oni pojęcia o procesie pozyskiwania dotacji w praktyce, to warto, by skorzystali z pomocy specjalistów w tej dziedzinie.

Nasza firma zapewnia wsparcie przedsiębiorstw podczas pisania wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz w momencie rozliczania projektu. Wszystko więc zostanie wykonane prawidłowo, terminowo i profesjonalnie.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60