You are here

Adresaci konkursów w poddziałaniu 1.5.2

Poddziałanie 1.5.2 wspiera projekty umożliwiające wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług oraz dokonanie zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym lub w sposobie świadczenia usług. Duże szanse na otrzymanie dofinansowania mają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionu.

Adresaci konkursów w poddziałaniu 1.5.2 to mikro, małe oraz średnie firmy, które prowadząc swoją działalność gospodarczą na terenie Gmin, wchodzących w skład aglomeracji Wałbrzyskiej.
Ogólna pula środków na ten cel to około 45 mln złotych. Poziom dofinansowania uzależniony jest od typu beneficjenta.

Jeżeli chcesz pozyskać dotacje z Unii Europejskiej to skontaktuj się z nami. Nasze grono ekspertów oferuje kompleksową pomoc w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych. Poznaj naszą ofertę oraz podejmij współpracę. Zapraszamy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60