You are here

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” to Poddziałanie 1.1.1 działające w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) będące częścią perspektywy finansowej 2014-2020. Celem tego poddziałania jest doprowadzenie do rozwoju rynku krajowego, a w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które dominują w obecnych transakcjach.

Zadaniem programu „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” jest zwiększenie innowacyjności w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz poprawienie sytuacji finansowej nie tylko firm, ale także całego społeczeństwa poprzez podniesienie wskaźnika konkurencyjności. Na poddziałanie 1.1.1 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy niemalże 1,9 mld EURO. Warunkiem wzięcia udziału jest napisanie i złożenie wniosku na stronie NCBiR za pomocą indywidualnego systemu informatycznego IP.

Główna komisja z NCBiR wszystkich zgłoszonych beneficjentów charakteryzować będzie biorąc pod uwagę sporządzony projekt i sposób na jego realizację. Dotację przyznawane będą podmiotom, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju innowacyjności w firmie i rozszerzenia swojej działalności.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60