You are here

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa program 1.1.1

W kwietniu 2015 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa program 1.1.1”, który dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw osiągających dochody mniejsze niż 50 mln EURO i zatrudniających mniej niż 250 osób.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa program 1.1.1, będzie trwał od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku i obejmie firmy działające na terenie całej Polski. Aby zakwalifikować się jako beneficjent należy wpisać swój projekt do Krajowej Inteligentnej Specjalizacji ogłaszanej przez Ministerstwo Gospodarki. Każda jednostka gospodarcza ubiegająca się o dofinansowanie swojego projektu zobowiązana jest sporządzić elektroniczny wniosek za pomocą systemu informatycznego określającego numer IP.

Każde przedsiębiorstwo starające się o dotację musi wiedzieć jaką ma minimalną i maksymalną wartość kosztów kwalifikowanych do projektu. Składając wniosek należy pamiętać, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznaje maksymalnie 20 mln wsparcia finansowego na przedstawiony projekt.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60