You are here

Beneficjenci działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Regionalne Programy Operacyjne województwa Podkarpackiego oferują środki, na dofinansowanie części kosztów zakupu usług od jednostek naukowych. Usługi te mogą polegać na doradztwie lub być usługami badawczo-rozwojowymi. Dotacja ta zawarta jest realizowana w zakresie działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje.

Beneficjenci działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia to mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w województwie Podkarpackim oraz działające dłużej niż 12 miesięcy.

Beneficjenci działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia mogą się starać o nawet 85% pokrycie kosztów realizacji projektu. Jednak wysokość wsparcia jest zależna od każdego beneficjenta osobno. Ważną rzeczą dla beneficjentów jest to, że minimalna wartość wydatków kwalifikacyjnych to 20 000 złotych, a maksymalna to 50 000 złotych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60