You are here

Beneficjenci działania wspierającego internacjonalizację

Jednym z typów projektów jakie realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój są działania na rzecz wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Środki przeznaczone na to działanie mają na celu pomoc przedsiębiorcom w rozwoju ich działalności eksportowej i dotarciu do znacznie szerszej grupy odbiorców. Poprzez rozszerzenie działalności gospodarczej na rynki międzynarodowe możliwy będzie indywidualny rozwój podmiotów prowadzących działalność gospodarczą a także stymulacja do rozwoju całej polskiej gospodarki.

Beneficjenci działania wspierającego internacjonalizację to:
- podmioty gospodarcze z sektora małych i średnich przedsiębiorców,
- instytucje otoczenia biznesu,
- jednostki administracji publicznej, w tym także jednostki organizacyjne lub wyłonione podmioty odpowiedzialne za realizację działań o charakterze systemowym.

Zainteresowane jednostki gospodarcze będą mogły pozyskać bezzwrotne dotacje oraz instrumenty finansowe. Poziom dofinansowanie unijnego będzie wynosił prawdopodobnie 85 procent dla regionów, które są mniej rozwinięte z kolei dla Mazowsza 80 procent. Dofinansowanie unijne beneficjenci działania wspierającego internacjonalizację będę mogli pozyskać poprzez udział w konkursach, w których wyłonione zostaną najlepsze projekty, które spełniać będą wszystkie wytyczne konkursowe.

Działania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój są ogromną szansą dla przedsiębiorców, którzy poprzez pozyskanie funduszy unijnych będę mogli realizować bardzo kosztowne projekty o wysokim poziomie innowacyjności. Nasza firma zajmuje się sporządzaniem wniosków, jeśli zainteresowani są Państwo działanie wspierającym internacjonalizację innowacyjnych przedsiębiorstw zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60