You are here

Beneficjenci poddziałania 1.2.3

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.3 RPO Małopolskiego - "Bony na innowacje dla MŚP". Dla przedsiębiorstw z tego województwa to szansa pozyskania środków, które można przeznaczyć na zakup innowacyjnych usług.

Oto kilka podstawowych informacji o poddziałaniu 1.2.3 RPO Małopolskiego - "Bony na innowacje dla MŚP".

Cel poddziałania 1.2.3 - dofinansowanie zakupu:
usługi badawczo-rozwojowej, polegającej na opracowaniu nowego produktu bądź usługi lub ich ulepszeniu oraz wprowadzeniu zmian procesowych.
usługi związanej z wzornictwem,
usługi dotyczącej ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego.

Beneficjenci poddziałania 1.2.3 - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60