You are here

beneficjenci POIR 1.1.1

Już w kwietniu beneficjenci POIR 1.1.1 będą mogli starać się o dofinansowanie dla swojej firmy. "Szybka ścieżka", bo tak nazywa się to poddziałanie, dotyczy badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Jej celem jest podniesienie innowacyjności polskich mikro, małych i średnic przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R (badania i rozwój) w prowadzonej działalności gospodarczej. Działanie to jest kontynuacją tego, które było realizowane w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który działał w latach 2007-2013.

Beneficjenci POIR 1.1.1 to przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Będą oni mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów, które obejmują realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi rozwojowi prowadzonej działalności oraz wzmocnieniu ich pozycji na rynku.

Szacowana alokacja przeznaczona na wsparcie w ramach tego poddziałania wynosi blisko 1,9 mld euro. Z tego właśnie powodu osoby, które spełniają kryteria jakimi zostali opisani beneficjenci POIR 1.1.1, powinny wziąć udział w tym konkursie. Jest to ogromna szansa na otrzymanie środków na rozwój swojego biznesu.

NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) to pierwsza instytucja publiczna w Polsce, która wprowadziła rynkowy system wsparcia redukujący formalności do minimum i skracający czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia projektu. Dodatkowa informacja jaka wpłynęła jest taka, że NCBR planuje uruchomienie również kolejnych konkursów przeznaczonych dla dużych przedsiębiorstw oraz dla firm typu start-up.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60