You are here

Beneficjenci programu niskiej emisji dla miasta Krakowa

Program niskiej emisji został stworzony, by poprawić jakość powietrza atmosferycznego. Jest to bardzo ważne, gdyż właśnie powietrze umożliwia nam życie, a jego jakość w ostatnich czasach uległa znacznemu pogorszeniu. Dlatego ekolodzy biją na alarm, aby zwrócić na to uwagę. Oto cała istota przyczyny powstania programu niskiej emisji, który umożliwia otrzymanie dotacji na zmianę węglowej formy ogrzewania.
Beneficjenci programu niskiej emisji dla miasta Krakowa to dosyć duża grupa. Z dotacji mogą skorzystać:
- osoby fizyczne
- wspólnoty mieszkaniowe
- przedsiębiorcy
- osoby prawne
- jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Wnioski o dotacje są inne dla beneficjentów, którzy są przedsiębiorcami i inne dla tych, którzy nimi nie są. Wnioski składa się w terminie od dnia ogłoszenia naboru, a data wpływu wniosku to termin dostarczenia go do Urzędu Miasta Krakowa.

Beneficjenci programu niskiej emisji dla miasta Krakowa muszą pamiętać, że są zobowiązani zrealizować zadanie po zawarciu umowy w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczyć dotację w ciągu 14 dni od zakończenia prac (nie później niż do dnia 15 listopada 2014 roku). Dotacja na wykonanie zadania przekazywana jest dopiero po jego zakończeniu oraz akceptacji prawidłowego rozliczenia. Aby rozliczyć dotację beneficjent musi przedłożyć dobrze wypełniony wniosek o rozliczeniu dotacji i potrzebne dokumenty odpowiednie z zapisami umowy. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony można spotkać się z odmową wypłaty przyznanej dotacji.

Tags: 

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60