You are here

Beneficjenci w ramach POIR 1.1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) zastąpił Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który działał w latach 2007-2013. Cały rok 2014 mieliśmy do czynienia z programami nowej perspektywy finansowej, jednak w ramach PO IR nie odbył się jeszcze żaden konkurs. Pewne jest to, że takie nabory wniosków w ramach tego programu będą się odbywać w latach 2014-2020, dlatego warto na bieżąco śledzić informacje na ten temat.

Jednym z elementów Programu Inteligentny Rozwój jest poddziałanie 1.1.1 zwane również "szybką ścieżką". Dotyczy ono podniesienia innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Beneficjenci w ramach POIR 1.1.1 to przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Będą oni mogli pozyskać dofinansowanie na projekty dotyczące badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi rozwojowi prowadzonej działalności oraz wzmocnieniu konkurencyjności biznesu.

Szacowane wsparcie dla całego Poddziałania 1.1.1 wynosi około 1,9 mld euro. Kwota jaką otrzymać może jeden projekt nie będzie więc niska. To dlatego zachęcamy, by beneficjenci w ramach POIR 1.1.1 już rozpoczęli prace nad swoim wnioskiem o dofinansowanie. W tym celu zapraszamy do przejrzenia naszej strony oraz zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który wyjaśni szczegóły wsparcia jakiego nasza firma może udzielić w tym etapie pozyskiwania dotacji.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60